Beginpagina

Taalcoach

SamenSpraak

Info

Contact

 

 

Samen leven is samen spreken

SamenSpraak ?

Bij SamenSpraak Echt-Susteren stellen vrijwilligers graag hun tijd beschikbaar om als taalcoach Nederlands te spreken met een anderstalige, vaak is dit een inburgeraar.

De anderstalige kan zich bovendien op deze manier sneller in Nederland thuis voelen en krijgt meer begrip voor de Nederlandse cultuur en leefwijze.

Het Nederlands dat op een cursus wordt geleerd, zakt soms weer weg omdat de anderstalige geen of weinig mogelijkheden heeft om met Nederlanders te spreken. Het is niet de bedoeling dat de vrijwilliger les gaat geven.

Vrijwilliger + Anderstalige = Taalkoppel

Vrijwilligers spreken met een anderstalige af om, in principe, gedurende een jaar iedere week een uur samen Nederlands te spreken.

De vrijwilliger en de anderstalige bepalen samen wat ze gaan doen, waar en wanneer.
Deze gesprekken worden meestal gehouden bij de anderstalige thuis, soms bij de vrijwilliger of in een openbare gelegenheid.

SamenSpraak in een groep

Daarnaast bestaat er nog de mogelijkheid om in een groep onder begeleiding van een aantal vrijwilligers elkaar te ontmoeten in een openbare gelegenheid.

Veel onderwerpen worden hier besproken, waarbij kennis gemaakt wordt met onze ingewikkelde samenleving van wetten, regels en gewoonten. Een bijkomend voordeel is dat op informele wijze geoefend wordt met de Nederlandse taal.

AZC

Helaas ... de asielzoekers die in het AZC te Echt verblijven kunnen (nog) geen beroep doen op een taalcoach. Dit kan wel wanneer ze een verblijfsvergunning (status) bezitten  Ún een woning hebben toegewezen in een gemeente in Nederland. Aldaar kunnen ze dan een verzoek indienen voor een taalcoach.

SamenSpraak Echt-Susteren begeleidt dus alleen statushouders die een huis/woning hebben in de gemeente Echt-Susteren.

 


SamenSpraak Echt-Susteren is opgezet door vrijwilligers,
actief in de hele gemeente Echt-Susteren
in samenwerking met de Stichting Menswel te Echt.