Beginpagina

Taalcoach

SamenSpraak

Info

Contact

 

 

 

NIEUWSBRIEF  Nr.1          maart 2023

NIEUWSBRIEF

SamenSpraak Echt-Susteren stuurt regelmatig een nieuwsbrief rond zodat iedereen die aangesloten is bij onze organisatie of geïnteresseerd is, op de hoogte gehouden wordt van ontwikkelingen en gebeurtenissen.

 Mocht u als taalcoach mededelingen / nieuws / leuke voorvallen hebben voor de volgende nieuwsbrief, dan kan dat verstuurd worden naar ons e-mailadres: samenspraakes@gmail.com

WIJZIGINGEN STUURGROEP

In onze stuurgroep zijn het afgelopen jaar wat wijzigingen in de samenstelling geweest. Zo hebben we afscheid genomen van Jan Delissen  en Gonnie Perree. Jan en Gonnie nogmaals hartelijk dank voor jullie jarenlange geweldige inzet! Jan blijft actief als taalcoach. Als nieuwe stuurgroep leden hebben we Wilma Gruisen, Stefanie Stassen en Yvonne Reijnen mogen verwelkomen. Super dat jullie de stuurgroep komen versterken! Heel veel werkplezier samen!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

NIEUWE AANMELDINGEN

Sinds januari van dit jaar hebben we inmiddels alweer 13 nieuwe aanvragen ontvangen voor een taalcoach. Dit is aan de ene kant natuurlijk goed nieuws, omdat dit betekent dat er weer nieuwe mensen zijn die graag het spreken en de kennis van de Nederlandse taal en cultuur willen leren.

Aan de andere kant zullen er meer taalcoaches nodig zijn, om aan alle aanvragen te kunnen voldoen. Als je als taalcoach nog ruimte hebt om een nieuwe cliënt te ondersteunen, laat het ons dan weten. Dat zou heel fijn zijn!

Heel blij zijn we met de nieuwe taalcoaches die ons project komen versterken! Jullie zijn van harte welkom en we wensen jullie veel plezier en succes met het nieuwe vrijwilligerswerk!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

SAMENSPRAAK BESTAAT 20 JAAR!!
Belangrijk!!

20 jaar geleden zijn Fabiola en Rieny samen gestart met het eerste Samenspraak groepje in de Bieb in Echt. Niet te geloven! 20 jaar!! En ze vinden het beiden nog altijd een geweldig project. 20 jaren nieuwe mensen en nieuwe culturen mogen leren kennen. Creatief op zoek gaan naar manieren om de nieuwe Nederlanders onze oh zo moeilijke taal te leren. Maar zelf ook heel veel leren over onze wereld en haar bijzondere bewoners. Daarnaast hebben we ook over ons zelf geleerd en onze “vreemde” Nederlandse taal en gebruiken.   20 jaar Samenspraak lijkt ons een hele goeie reden voor een jubileumfeest. Daarom willen we jullie vragen: wie heeft er interesse om in de feestcommissie plaats te nemen en samen een gezellige bijeenkomst te organiseren om dit heuglijke feit te vieren. Laat het ons weten. Bel of mail Rieny rieny.linssen@menswel.nl tel. 0628214662 of een van de stuurgroep leden. We zitten te popelen om te beginnen! We horen graag van je!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

TAALCOACH IN DE PRAKTIJK

Als ik even uit eigen ervaring mag spreken: mijn naam is Stefanie Stassen en ik ben het afgelopen jaar gestart op donderdagochtend bij Samenspraak in het buurthuis. Het leuke is dat je gelijk met meerdere mensen (uit veelal Arabische landen) kennismaakt. De ene spreekt al een aardig woordje Nederlands, de ander is wat stiller, maar wel bijvoorbeeld heel slim. Blijkt van alles te weten, als je maar doorvraagt. Weer een ander kan goed lezen, maar begrijpt weer niet wat er staat. Het mooie als taalcoach is dat je gelijk kunt uitleggen wat iets betekent. Het begint al met iets heel simpels vaak. Aan de hand van een leesboekje met plaatjes bijvoorbeeld, kun je al een en ander uitleggen. De kunst is de ander zelf op het woord/ de zin (zinnen maken is vaak nog lastig) te laten komen.

Na een tijdje ben ik gekoppeld aan een Syrische mevrouw en sinds september kom ik wekelijks ook bij haar thuis voor een uurtje Nederlandse ‘les’. Bij mooi weer zitten we buiten, of gaan we even een straatje om. We zijn al eens bij de supermarkt geweest waar zij producten aanwees en ik uitlegde wat het was (en omgekeerd!). Soms praten we over het gezin, over actuele dingen, over bijvoorbeeld carnaval en wat daarbij komt kijken. Of we praten over koken (ingrediënten voor pompoensoep bijvoorbeeld) of doen bijvoorbeeld een spelletje (True or False: waarin je kunt oefenen met lezen, spreken en gelijk een woord uitleggen dat ze niet begrijpt).

Mijn doel als taalcoach is haar (en wanneer aanwezig ook haar man) te helpen met de Nederlandse taal en te vertellen over onze (Limburgse) cultuur. Dit vind ik leuk om te doen en geeft mij voldoening en plezier.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

BIJEENKOMST TAALCOACHES

Als stuurgroep vinden we het belangrijk om 2 maal per jaar de gelegenheid te bieden om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.
Te zijner tijd ontvangen jullie een uitnodiging, onder vermelding van het thema dat we willen bespreken en een verzoek tot opgave. Dit laatste is voor ons van belang in verband met koffie, stoelen klaarzetten en dergelijke.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

LAAGGELETTERDHEID/ NT1

Ook mensen die Nederlands als eerste taal (Nederlands als moedertaal=NT1) spreken, kunnen moeite hebben met lezen en schrijven, ook al zijn ze geen analfabeet. We noemen ze ook wel laaggeletterden. Zij hebben onder meer moeite met het begrijpen van schriftelijke informatie, het invullen van formulieren en het voorlezen aan kinderen.

Ter verduidelijking: in de NT2 groep zitten de mensen die Nederlands als tweede taal spreken, en als moedertaal dus bijvoorbeeld Arabisch.

Iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving. Daarom investeert het kabinet in de aanpak van laaggeletterdheid. Zodat er voor iedereen die zijn vaardigheden wil verbeteren een aanbod van goede kwaliteit in de buurt bereikbaar is.

Nu al blijkt dat er meer behoefte is aan een taalcoach en minder aan klassikaal onderwijs. Het taboe en de schaamte die men ervaart als laaggeletterde speelt mensen parten.

Hoe de aanpak precies vormgegeven gaat worden zal de komende tijd duidelijk worden.

Mocht u als taalcoach iemand begeleiden – nu of in het verleden – en heeft deze persoon de inburgering afgerond en u denkt dat hij of zij belangstelling voor dit NT1-aanbod heeft, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met Rieny Linssen via Menswel (0475-484848). Zij zal dit dan verder begeleiden.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Heeft u nog vragen, tips of opmerkingen, laat het ons weten. Heeft u een leuk verhaal voor onze volgende nieuwsbrief, stuur dan uw kopij naar: Stefanie Stassen:  samenspraakes@gmail.com

 Graag tot een volgende keer,

 Met vriendelijke groeten van de Stuurgroep van Samenspraak.

 

 

Extra oefenmateriaal voor nieuwkomers:

Op DigLin is een digitale alfabetiseringsmethode voor anderstalige jongeren en volwassenen. Geleidelijk werkt de cursist van klanken, naar woorden, naar zinnen en korte teksten, daarbij ondersteund door beeld en geluid.

 Je vindt handige oefeningen op verschillende niveaus op NT2-Taalmenu.

Bekijk televisieprogramma’s op Net in Nederland (met Arabische, Engelse en Nederlandse ondertiteling). Vind een overzicht van alle naslagwerken en oefenmaterialen op de site van de Onze Taal.

Bekijk de filmpjes van het Online Taalhuis van Biblionet Groningen. Volg het De Schoor Klare Taal Corona Journaal uit met taaltips.

Duolingo is een app waarop je spelenderwijs de taal kunt oefenen. Er komen verschillende onderwerpen aan bod en je ontwikkeling wordt bijgehouden. Tip: je kunt accounts aan elkaar koppelen zodat je elkaars voortgang kunt bekijken.

Quizlet is een programma waarmee je online woordenschat kunt oefenen. Je kunt zelf een woordenlijst maken, die je kunt delen met deelnemers. De deelnemers kunnen er verschillende spelletjes mee doen om de woorden te leren.

De website Oefenen.nl, de online plek waar je kunt oefenen met taal, rekenen en internet.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++